Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 883
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chlorid-hydroxid hlinitý a chlorid-síran-hydroxid hlinitý

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Polyaluminium chloride hydroxide and polyaluminium chloride hydroxide sulfate
Třídicí znak:755804
Schválena:13.6.2005
Vydána:1.7.2005
Účinnost od:1.8.2005
Platnost ukončena:1.9.2018
Počet stran:20
Orientační cena:211 Kč
Zapracované dokumenty:EN 883:2004
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:717 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama