Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN ISO 15705
Jakost vod - Stanovení chemické spotřeby kyslíku (CHSKcr) - Metoda ve zkumavkách

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Water quality - Determination of the chemical oxygen demand index (ST-COD) - Small-scale sealed-tube method
Třídicí znak:757521
Schválena:25.8.2008
Vydána:1.9.2008
Účinnost od:1.10.2008
Počet stran:24
Orientační cena:315 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:283 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele


 
 
Reklama