Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 14457
Všeobecné požadavky na stavební dílce pro bezvýkopové technologie stok a kanalizačních přípojek

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:General requirements for components specifically designed for use in trenchless construction of drains and sewers
Třídicí znak:756305
Schválena:1.6.2005
Vydána:1.6.2005
Účinnost od:1.7.2005
Počet stran:20
Orientační cena:211 Kč
Zapracované dokumenty:EN 14457:2004
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:317 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama