Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 973
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chlorid sodný pro regeneraci měničů iontů

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Sodium chloride for regeneration of ion exchangers
Třídicí znak:755886
Schválena:19.2.2010
Vydána:1.3.2010
Účinnost od:1.4.2010
Počet stran:48
Orientační cena:405 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:377 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama