Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 16479
Kvalita vod - Požadavky na výkonnost a postupy ověřování způsobilosti zařízení na monitorování vody - Automatická vzorkovací zařízení (vzorkovače) pro vody a odpadní vody

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Water quality - Performance requirements and conformity test procedures for water monitoring equipment - Automated sampling devices (samplers) for water and waste water
Třídicí znak:757340
Schválena:20.10.2014
Vydána:1.12.2014
Účinnost od:1.1.2015
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:36
Orientační cena:325 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:548 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama