Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN ISO 13162
Kvalita vod - Stanovení aktivity uhlíku 14 - Kapalinová scintilační měřicí metoda

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Water quality - Determination of carbon 14 activity - Liquid scintillation counting method
Třídicí znak:757636
Schválena:9.12.2015
Vydána:1.2.2016
Účinnost od:1.3.2016
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:36
Orientační cena:325 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:998 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama