Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN ISO 11885
Jakost vod - Stanovení vybraných prvků optickou emisní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (ICP-OES)

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Water quality - Determination of selected elements by inductively coupled plasma optical emission spectrometry (ICP-OES)
Třídicí znak:757387
Schválena:26.8.2009
Vydána:1.9.2009
Účinnost od:1.10.2009
Počet stran:28
Orientační cena:315 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:306 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele


 
 
Reklama