Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN 75 7622
Kvalita vod - Stanovení radia 226

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Water quality - Determination of radium 226
Třídicí znak:757622
Schválena:4.1.2018
Vydána:1.2.2018
Účinnost od:1.3.2018
Počet stran:16
Orientační cena:211 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:298 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama