Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 16694
Kvalita vod - Stanovení vybraných polybromovaných difenyletherů (PBDE) v celkových vzorcích vody - Metoda extrakce tuhou fází (SPE) s disky SPE kombinovaná s plynovou chromatografií a hmotnostní spektrometrií (GC-MS)

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Water quality - Determination of selected polybrominated diphenyl ether (PBDE) in whole water samples - Method using solid phase extraction (SPE) with SPE-disks combined with gas chromatography - mass spectrometry (GC-MS)
Třídicí znak:757595
Schválena:11.2.2016
Vydána:1.3.2016
Účinnost od:1.4.2016
Počet stran:28
Orientační cena:315 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:521 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama