Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN 75 7746
Jakost vod - Stanovení inhibičních účinků látek na účinnost fotosyntézy

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Water quality - Determination of the inhibitory effects of substances on the efficiency of photosynthesis
Třídicí znak:757746
Schválena:12.11.2008
Vydána:1.12.2008
Účinnost od:1.1.2009
Počet stran:16
Orientační cena:211 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:248 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama