Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 14897
Zařízení na úpravu vody vnitřních vodovodů - Zařízení používající nízkotlaké ultrafialové zářiče - Požadavky na provedení, bezpečnost a zkoušení

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Water conditioning equipment inside buildings - Devices using mercury low-pressure ultraviolet radiators - Requirements for performance, safety and testing
Třídicí znak:755210
Schválena:21.12.2006
Vydána:1.1.2007
Účinnost od:1.2.2007
Platnost ukončena:1.2.2008
Počet stran:24
Orientační cena:315 Kč
Zapracované dokumenty:EN 14897:2006
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:558 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama