Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN 75 7367
Jakost vod - Stanovení oxidačně-redukčního potenciálu (ORP)

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Water quality - Determination of oxidation-reduction potential
Třídicí znak:757367
Schválena:1.2.2011
Vydána:1.3.2011
Účinnost od:1.4.2011
Počet stran:12
Orientační cena:198 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:197 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama