Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN 75 7340
Kvalita vod - Metody orientační senzorické analýzy

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Water quality - Methods of approximate sensory analysis
Třídicí znak:757340
Schválena:19.11.2019
Vydána:1.12.2019
Účinnost od:1.1.2020
Počet stran:16
Orientační cena:211 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:232 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama