Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 12255-12
Čistírny odpadních vod - Část 12: Automatizovaný systém řízení

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Wastewater treatment plants - Part 12: Control and automation
Třídicí znak:756403
Schválena:29.7.2004
Vydána:1.8.2004
Účinnost od:1.9.2004
Počet stran:16
Orientační cena:211 Kč
Zapracované dokumenty:EN 12255-12:2003
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:221 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama