Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN ISO 29441
Jakost vod - Stanovení celkového dusíku po rozkladu UV zářením - Metoda průtokové analýzy (CFA a FIA) se spektrometrickou detekcí

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Water quality - Determination of total nitrogen after UV digestion - Method using flow analysis (CFA and FIA) and spectrometric detection
Třídicí znak:757526
Schválena:21.7.2011
Vydána:1.8.2011
Účinnost od:1.9.2011
Počet stran:20
Orientační cena:211 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:292 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama