Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 16150
Kvalita vod - Návod pro poměrný (proporcionální) multihabitatový odběr vzorků makrozoobentosu z broditelných vod

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Water quality - Guidance on pro-rata Multi-Habitat sampling of benthic macro-invertebrates from wadeable rivers
Třídicí znak:757728
Schválena:25.10.2012
Vydána:1.11.2012
Účinnost od:1.12.2012
Počet stran:16
Orientační cena:211 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:743 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama