Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 14701-3
Charakterizace kalů - Filtrační vlastnosti - Část 3: Stanovení stlačitelnosti

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Characterisation of sludges - Filtration properties - Part 3: Determination of the compressibility
Třídicí znak:758061
Schválena:21.12.2006
Vydána:1.2.2007
Účinnost od:1.3.2007
Počet stran:12
Orientační cena:198 Kč
Zapracované dokumenty:EN 14701-3:2006
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:154 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama