Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN ISO 5667-11
Kvalita vod - Odběr vzorků - Část 11: Návod pro odběr vzorků podzemních vod

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Water quality - Sampling - Part 11: Guidance on sampling of groundwaters
Třídicí znak:757051
Schválena:22.6.2012
Vydána:1.7.2012
Účinnost od:1.8.2012
Počet stran:32
Orientační cena:325 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:406 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama