Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN 75 7624
Kvalita vod - Stanovení radonu 222

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Water quality - Determination of radon 222
Třídicí znak:757624
Schválena:9.1.2019
Vydána:1.2.2019
Účinnost od:1.3.2019
Počet stran:20
Orientační cena:211 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:347 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama