Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN 75 6307
Přehled evropských norem určených pro sanaci systémů stokových sítí a kanalizačních přípojek

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Survey of European Standards for rehabilitation of drain and sewer systems
Třídicí znak:756307
Schválena:28.2.2006
Vydána:1.3.2006
Účinnost od:1.4.2006
Počet stran:20
Orientační cena:211 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:1301 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama