Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 14654-1
Řízení a kontrola postupů čištění ve stokách a kanalizačních přípojkách - Část 1: Čištění stok

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Management and control of cleaning operations in drains and sewers - Part 1: Sewer cleaning
Třídicí znak:756902
Schválena:2.5.2006
Vydána:1.5.2006
Účinnost od:1.6.2006
Platnost ukončena:1.1.2015
Počet stran:24
Orientační cena:315 Kč
Zapracované dokumenty:EN 14654-1:2005
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:322 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama