Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

TNI CEN/TR 15252
Charakterizace kalů - Protokol pro validaci metod stanovení fyzikálních vlastností kalů

Zobrazit anotaci
Název anglicky:Characterization of sludges - Protocol for validating methods for physical properties of sludges
Třídicí znak:758086
Schválena:14.6.2007
Vydána:1.7.2007
Účinnost od:1.8.2007
Počet stran:12
Orientační cena:198 Kč
Zapracované dokumenty:CEN/TR 15252:2006
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:171 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama