Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 12126
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Kapalný amoniak

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Liquefied ammonia
Třídicí znak:755880
Schválena:27.12.2005
Vydána:1.1.2006
Účinnost od:1.2.2006
Platnost ukončena:1.7.2013
Počet stran:16
Orientační cena:211 Kč
Zapracované dokumenty:EN 12126:2005
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:227 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama