Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN 75 7717
Kvalita vod - Stanovení planktonních sinic

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Water quality - Determination of planktonic cyanobacteria
Třídicí znak:757717
Schválena:22.11.2013
Vydána:1.12.2013
Účinnost od:1.1.2014
Počet stran:28
Orientační cena:315 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:2268 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama