Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN 75 0110
Vodní hospodářství - Terminologie hydrologie a hydrogeologie

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Water management - Terminology of hydrology and hydrogeology
Třídicí znak:750110
Schválena:7.4.2010
Vydána:1.4.2010
Účinnost od:1.5.2010
Počet stran:98
Orientační cena:728 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:1767 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama