Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 16870
Kvalita vod - Návod pro určení stupně modifikace hydromorfologie jezer

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Water quality - Guidance standard on determining the degree of modification of lake hydromorphology
Třídicí znak:757727
Schválena:7.9.2017
Vydána:1.10.2017
Účinnost od:1.11.2017
Počet stran:40
Orientační cena:405 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:2115 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama