Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 12566-4 ed. 2
Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - Část 4: Septiky montované ze sestavy prefabrikátů na místě

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Small wastewater treatment systems for up to 50 PT - Part 4: Septic tanks assembled in situ from prefabricated kits
Poznámka:S účinností od 2018-05-31 se nahrazuje ČSN EN 12566-4 (75 6404) z června 2008, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.
Třídicí znak:756404
Schválena:18.7.2017
Vydána:1.8.2017
Účinnost od:1.9.2017
Počet stran:24
Orientační cena:315 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:332 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama