Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 13078
Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem - Volný výtok s ponořeným přítokem, zahrnující přívod vzduchu a přepad - Skupina A - Druh C

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Devices to prevent pollution by backflow of potable water - Air gap with submerged feed incorporating air inlet plus overflow - Family A, type C
Třídicí znak:755419
Schválena:21.2.2005
Vydána:1.3.2005
Účinnost od:1.4.2005
Počet stran:16
Orientační cena:211 Kč
Zapracované dokumenty:EN 13078:2003
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:278 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele


 
 
Reklama