Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 12050-3 ed. 2
Čerpací stanice odpadních vod na vnitřní kanalizaci - Konstrukční zásady a zkoušení - Část 3: Čerpací stanice odpadních vod s fekáliemi s omezeným použitím

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Wastewater lifting plants for buildings and sites - Part 3: Lifting plants for limited applications
Poznámka:S účinností od 2016-12-31 se nahrazuje ČSN EN 12050-3 (75 6762) z července 2002, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.
Třídicí znak:756762
Schválena:18.8.2015
Vydána:1.9.2015
Účinnost od:1.10.2015
Platnost ukončena:1.9.2016
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:44
Orientační cena:405 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:1178 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama