Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN ISO 13164-3
Kvalita vod - Radon-222 - Část 3: Emanometrická metoda

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Water quality - Radon-222 - Part 3: Test method using emanometry
Třídicí znak:757618
Schválena:15.6.2020
Vydána:1.8.2020
Účinnost od:1.9.2020
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:36
Orientační cena:325 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:1248 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama