Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 12255-15
Čistírny odpadních vod - Část 15: Měření standardní oxygenační kapacity v aktivační nádrži

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
Anotace zatím nebyla zhotovena...
Název anglicky:Wastewater treatment plants - Part 15: Measurement of the oxygen transfer in clean water in aeration tanks of activated sludge plants
Třídicí znak:756403
Schválena:27.5.2004
Vydána:1.7.2004
Účinnost od:1.8.2004
Platnost ukončena:1.1.2005
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:20
Orientační cena:211 Kč
Zapracované dokumenty:EN 12255-15:2003
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:153 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama