Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 12926
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Peroxodisíran sodný

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Sodium peroxodisulfate
Třídicí znak:755843
Schválena:13.3.2009
Vydána:1.4.2009
Účinnost od:1.5.2009
Platnost ukončena:1.10.2015
Počet stran:24
Orientační cena:315 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:291 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele


 
 
Reklama