Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN ISO 14380
Kvalita vod - Stanovení akutní toxicity pro Thamnocephalus platyurus (Crustacea, Anostraca)

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Water quality - Determination of the acute toxicity to Thamnocephalus platyurus (Crustacea, Anostraca)
Třídicí znak:757754
Schválena:25.7.2012
Vydána:1.8.2012
Účinnost od:1.9.2012
Počet stran:24
Orientační cena:315 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:522 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama