Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN 75 7422
Kvalita vod - Stanovení chloridů - Absorpční fotometrická metoda s thiokyanatanem rtuťnatým - Metoda ve zkumavkách

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Water quality - Determination of chloride - Mercury(II) thiocyanate spectrometric method - Small-scale tube method
Třídicí znak:757422
Schválena:9.1.2015
Vydána:1.2.2015
Účinnost od:1.3.2015
Počet stran:16
Orientační cena:211 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:248 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama