Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN ISO 16265
Jakost vod - Stanovení aniontových tenzidů methylenovou modří (MBAS) - Metoda kontinuální průtokové analýzy (CFA)

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Water quality - Determination of the methylene blue active substances (MBAS) index - Method using continuous flow analysis (CFA)
Třídicí znak:757533
Schválena:30.9.2010
Vydána:1.11.2010
Účinnost od:1.12.2010
Počet stran:16
Orientační cena:211 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:234 kB
Změny:*Z1 4.12 (viz seznam změn)
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
Změny:
Označení: Z1
Typ:tisková změna
Vydána:1.4.2012
Věstník:4/2012
Účinnost od:1.5.2012
Počet stran:2
Orientační cena:36 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:96 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 

 
 
Reklama