Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN 75 6401
Čistírny odpadních vod pro více než 500 ekvivalentních obyvatel

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Sewage treatment plants for more than 500 of population equivalents
Poznámka:Některé články této normy nahrazuje ČSN EN 1085 (75 0160) z 11/98.
Třídicí znak:756401
Schválena:19.3.1996
Vydána:1.8.1996
Účinnost od:1.9.1996
Platnost ukončena:1.8.2006
Počet stran:40
Orientační cena:405 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:202 kB
Opravy:UR 11.96 (viz seznam oprav)
Změny:*1 11.98 (viz seznam změn)
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
Opravy:
Označení: UR
Typ:upozornění redakce
Vydána:1.11.1996
Věstník:11/1996
Účinnost od:1.12.1996
Formát PDF:IPDF - Image PDF (norma je skenovaná)
Velikost PDF:66 kB
 
 
Změny:
Označení: 1
Typ:tisková změna
Vydána:1.11.1998
Věstník:11/1998
Účinnost od:1.12.1998
Počet stran:2
Orientační cena:36 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:65 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 

 
 
Reklama