Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 13052-1
Vliv materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě - Organické materiály - Stanovení barvy a zákalu vody v trubních rozvodech - Část 1: Zkušební metoda

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Influence of materials on water intended for human consumption - Organic materials - Determination of colour and turbidity of water in piping systems - Part 1: Test method
Třídicí znak:757332
Schválena:23.9.2010
Vydána:1.10.2010
Účinnost od:1.11.2010
Počet stran:20
Orientační cena:211 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:269 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele


 
 
Reklama