Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 12056-2
Vnitřní kanalizace - Gravitační systémy - Část 2: Odvádění splaškových odpadních vod - Navrhování a výpočet

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Gravity drainage systems inside buildings - Part 2: Sanitary pipework, layout and calculation
Třídicí znak:756760
Schválena:1.6.2001
Vydána:1.6.2001
Účinnost od:1.7.2001
Počet stran:40
Orientační cena:405 Kč
Zapracované dokumenty:EN 12056-2:2000
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:375 kB
Opravy:*1 11.01 (viz seznam oprav)
Změny:*Z1 5.03 (viz seznam změn)
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
Opravy:
Označení: 1
Typ:tisková oprava
Vydána:1.11.2001
Věstník:11/2001
Účinnost od:1.12.2001
Počet stran:2
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:51 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 
 
Změny:
Označení: Z1
Typ:tisková změna
Vydána:1.5.2003
Věstník:5/2003
Účinnost od:1.6.2003
Počet stran:2
Orientační cena:36 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:108 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 

 
 
Reklama