Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN ISO 22125-2
Kvalita vod - Technecium 99 - Část 2: Metoda hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP-MS)

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Water quality - Technetium-99 - Part 2: Test method using inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS)
Třídicí znak:757640
Schválena:16.4.2020
Vydána:1.6.2020
Účinnost od:1.7.2020
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:36
Orientační cena:325 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:1563 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama