Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN 75 7615
Kvalita vod - Rychlá metoda stanovení celkové objemové aktivity alfa

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Water quality - Rapid method for determination of gross alpha activity
Třídicí znak:757615
Schválena:17.1.2017
Vydána:1.2.2017
Účinnost od:1.3.2017
Počet stran:8
Orientační cena:126 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:195 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama