Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN ISO 19340
Kvalita vod - Stanovení chloristanů - Metoda iontové chromatografie (IC)

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Water quality - Determination of dissolved perchlorate - Method using ion chromatography (IC)
Třídicí znak:757427
Schválena:20.6.2018
Vydána:1.8.2018
Účinnost od:1.9.2018
Počet stran:28
Orientační cena:315 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:772 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama