Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN 75 0250
Zásady navrhování a zatížení konstrukcí vodohospodářských staveb

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Basis of design and actions on waterworks structures
Třídicí znak:750250
Schválena:24.8.2012
Vydána:1.9.2012
Účinnost od:1.10.2012
Počet stran:32
Orientační cena:325 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:650 kB
Opravy:*1 4.13 (viz seznam oprav)
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
Opravy:
Označení: 1
Typ:tisková oprava
Vydána:1.4.2013
Věstník:4/2013
Účinnost od:1.5.2013
Počet stran:2
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:33 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 

 
 
Reklama