Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

ČSN EN 16933-1
Odvodňovací a stokové systémy vně budov - Navrhování - Část 1: Zásady návrhu

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Drain and sewer systems outside buildings - Design - Part 1: Layout principles
Třídicí znak:756109
Schválena:5.1.2023
Vydána:1.2.2023
Účinnost od:1.3.2023
Počet stran:20
Orientační cena:211 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:520 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama