Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 15768
Indikace vodou vyluhovatelných organických látek z materiálů v kontaktu s vodou určenou k lidské spotřebě metodou GC-MS

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Influence of materials on water intended for human consumption - GC-MS identification of water leachable organic substances
Třídicí znak:755430
Schválena:3.9.2015
Vydána:1.10.2015
Účinnost od:1.11.2015
Platnost ukončena:1.2.2016
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:40
Orientační cena:405 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:1086 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele


 
 
Reklama