Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN 75 6406
Odvádění a čištění odpadních vod ze zdravotnických zařízení

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Wastewater discharge and treatment from health facilities
Třídicí znak:756406
Schválena:20.11.1995
Vydána:1.4.1996
Účinnost od:1.5.1996
Platnost ukončena:1.3.2020
Počet stran:20
Orientační cena:211 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:118 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama