Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 17215
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Koagulační činidla na bázi železa - Analytické metody

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Iron-based coagulants - Analytical methods
Třídicí znak:755900
Schválena:18.9.2019
Vydána:1.10.2019
Účinnost od:1.11.2019
Počet stran:36
Orientační cena:325 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:394 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama