Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 16161
Kvalita vod - Návod pro použití absorpčních metod in vivo pro odhad koncentrace chlorofylu-a ve vzorcích mořských a sladkých vod

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Water quality - Guidance on the use of in vivo absorption techniques for the estimation of chlorophyll-a concentration in marine and fresh water samples
Třídicí znak:757573
Schválena:17.12.2012
Vydána:1.1.2013
Účinnost od:1.2.2013
Počet stran:28
Orientační cena:315 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:493 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama