Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN ISO 7027-1
Kvalita vod - Stanovení zákalu - Část 1: Kvantitativní metody

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Water quality - Determination of turbidity - Part 1: Quantitative methods
Třídicí znak:757343
Schválena:6.12.2016
Vydána:1.1.2017
Účinnost od:1.2.2017
Počet stran:16
Orientační cena:211 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:260 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama