Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN P ISO/TS 17379-2
Kvalita vod - Stanovení selenu - Část 2: Metoda atomové absorpční spektrometrie s generováním hydridů (HG-AAS)

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Water quality - Determination of selenium - Part 2: Method using hydride generation atomic absorption spectrometry (HG-AAS)
Třídicí znak:757480
Schválena:15.6.2015
Vydána:1.7.2015
Účinnost od:1.8.2015
Počet stran:24
Orientační cena:315 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:360 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele


 
 
Reklama