Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN ISO 21458
Jakost vod - Stanovení glyfosátu a AMPA - Metoda vysokoúčinné kapalinové chromatografie (HPLC) s fluorimetrickou detekcí

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Water quality - Determination of glyphosate and AMPA - Method using high performance liquid chromatography (HPLC) and fluorometric detection
Třídicí znak:757582
Schválena:8.1.2010
Vydána:1.2.2010
Účinnost od:1.3.2010
Počet stran:20
Orientační cena:211 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:324 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama